Visit Us On Linkedin

Onderneem actie en win een gratis QUICKSCAN sessie >
Een aangepaste business case

Het is alweer een tijd geleden dat ik gepubliceerd heb. De afgelopen maanden ben ik druk geweest met het afronden van mijn MBA en  een aantal interessante losse projecten. Maar ook met reflectie en bezinning. Wat is de afgelopen jaren plezierig vond was ondernemers bijstaan met continuering van hun bedrijvigheid. Dit deed me realiseren dat er […]Verkoopklaar en verkoopbaar

De focus van mijn werkzaamheden richten zich op ondernemers uit het MKB, die een onderneming hebben die net net lekker opereert. Zeg een 6- als je een rapportcijfers zou willen geven. Een dergelijke organisatie is moeilijk te vermarkten, zeker als er bijvoorbeeld nog een hoge mate van afhankelijkheid van de eigenaar is of veel waarde […]