Visit Us On Linkedin

Onderneem actie en win een gratis QUICKSCAN sessie >


Home

U heeft al jarenlang een MKB onderneming die wel de rekeningen kan betalen maar geen mooie rendementen heeft?
U steekt heel veel tijd in uw onderneming maar verdient in verhouding veel te weinig inkomen?
U heeft regelmatig zorgen over de continuïteit van uw bedrijf?
U heeft het gevoel continu geleefd te worden en van een (privé – werk) balans in uw leven is al helemaal geen sprake?
Uw bedrijf lijkt iedere dag wel geheel afhankelijk van u om te kunnen functioneren?
Hoe hard u ook werkt, verbeteringen komen niet of nauwelijks van de grond?
U heeft het gevoel te werken voor uw medewerkers uw leveranciers en uw klanten, maar niet voor uzelf?
Uw bedrijf ooit verkopen lijkt een onmogelijk toekomstbeeld?

Zijn één of meerdere van bovenstaande vragen door u met een ja te beantwoorden dan bent u niet alleen. Veel MKB-ers tot 100 fte kampen met één of meerdere van deze vraagstukken.

Ik help MKB-ers tot 75 Fte met (structureel) geen of gering bedrijfsresultaat (negatief tot <5%), hun rendement snel te verhogen, continuiteitsrisico’s te beperken en plezier in ondernemen (terug) te brengen. In een straal van 100 km rondom Zwolle.