Visit Us On Linkedin

Onderneem actie en win een gratis QUICKSCAN sessie >


Over Gino

gino-website-pasfoto

Ik help MKB-ers tot 75 Fte met (structureel) geen of gering bedrijfsresultaat (negatief tot <5%), hun rendement snel te verhogen, continuiteitsrisico’s te beperken en plezier in ondernemen (terug) te brengen. In een straal van 100 km rondom Zwolle.

Met Distantlake Projects richt ik mij op het verbeteren van de resultaten van MKB ondernemingen die onvoldoende presteren en/of in financiële moeilijkheden verkeren of dreigen te komen.

De afgelopen jaren werd ik vaak te laat ingeschakeld door ondernemers, waardoor het moeilijker of soms onmogelijk werd om toekomstperspectief te behouden voor de onderneming. Nu ben ik graag betrokken om deze problemen al in een vroeg stadium te lijf te gaan.

Mijn doel is om ondernemers winst te laten creëren en met focus en plezier te werken.

Hierbij heb ik ondernemers en hun bedrijven met uiteenlopende uitdagingen bijgestaan. Mijn werkervaring als MKB-ondernemer met 40 werknemers heeft goede, en slechte tijden gekend. Door de sterke dynamiek van het werk in de internationale tentoonstellingsbouw,  heb ik geleerd om goed onder (tijds)druk met focus en prioriteit te werken en snel besluiten te nemen. Als dat niet uw sterkste kant is, kan ik u helpen slagvaardiger te ondernemen.

Als Consultant heb ik bij veel bedrijven in de keuken kunnen kijken en daarbij de overeenkomsten, maar ook de onderscheidende factoren kunnen zien. Door deze ervaring, met name in bedrijven die met financiële of andere problemen geconfronteerd werden, kan ik snel tot de kern komen en positieve veranderingen snel en meetbaar invoeren. Ook heeft het mijn beeld bevestigd dat het niet altijd de grote dingen zijn die het verschil maken, maar vooral ook het consequent en blijvend doorvoeren van kleine verbeteringen.

Ik geloof dat (MKB) ondernemers positief en toekomstgericht moeten kunnen ondernemen en in control moeten zijn van hun organisatie. Zelf wil ik dat ook. Wanneer ik kan bijdragen in de continuïteit van bedrijven en daarmee het vergroten van de waarde van de onderneming, krijg ik hiervan energie en komen creatieve en praktische adviezen als vanzelf.

Specialities: deelnemingen, consultancy op projectbasis en interim management. Werkvelden: optimalisatie van bedrijfsvoeringen, financiële herstructurering, herstructurering van bedrijfsprocessen, business consultancy, faillissement afwikkeling, doorstart.

gino@distantlake.nl / +31 (0)38 2022307