Visit Us On Linkedin

Onderneem actie en win een gratis QUICKSCAN sessie >


Ben jij je bewust van aansprakelijkheids -risico’s?

Als ondernemer ben je, tenminste als het goed gaat, veel bezig met nieuwe plannen en uitdagingen.

Maar ben je je bewust van mogelijke risico’s als het anders loopt als je verwacht?

Het binnenhalen van nieuwe klanten, het aanbod van je producten op  nieuwe markten, het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten zijn de focus van veel ondernemers en terecht.

Een bedrijf starten omdat je goed idee hebt en wilt kijken of dat je dit omgezet in winstgevendheid kan krijgen is een gezonde ondernemersfilosofie. En een waardevolle bijdrage aan de maatschappij.

In een dergelijke context van uitdaging en energie, is er vaak vrij weinig ruimte voor het stilstaan bij toekomstige risico’s en  scenario’s.

Vooral risico’s die je loopt wanneer het wat minder gaat.  Gelukkig zijn er veel ondernemers die hier niet mee te maken krijgen. Toch is het zeer wenselijk om vooraf met structuur en handelen hiermee rekening te houden , om te voorkomen dat je uiteindelijk ongewenste risico’s loopt. En op een moment dat je die niet meer kan repareren.

Het is wel zo dat Nederland in vergelijking tot enkele omliggende landen zeker liberaal is als het gaat over hoe lang je nog door kan gaan met je onderneming terwijl eigenlijk de situatie onhoudbaar lijkt. Daarnaast is de perceptie van ondernemers die een besloten vennootschap hebben dat zij alles kunnen doen en laten zonder dat dit hem persoonlijk raakt. Er is toch een BV?

Bewust of onbewust gedrag in het zicht van een faillissement kan bijzonder veel voor je jezelf in privé betekenen. En zeker niet altijd positief.

Daarnaast zijn er ondernemers die kiezen voor een zogenaamde natuurlijke ondernemingsstructuur, door bijvoorbeeld middels een eenmanszaak, of maatschap, of vennootschap onder firma te acteren waarbij zij hoofdelijk zijn (d.w.z. in met je privé vermogen)  voor de eventuele schulden die ontstaan bij faillissement.

Vaak zijn dit soort oplossingen fiscaal gedreven en alhoewel deels een begrijpelijke strategie wanneer het bedrijf opbouwt, zelfs dan kan het afwegen van korte termijn belastingvoordelen tegen lange termijn risico’s vaak lonend zijn.

Wanneer de risico’s toenemen, vaak ook in samenhang met de groei van het bedrijf, is het verstandig is om andere maatregelen te nemen in de structuur en daarmee de potentiële risico’s die je loopt. Vaak wordt dit dan in de euforie van de groei vergeten.

De afgelopen jaren heb ik veel ondernemers bijgestaan die enorme schulden hadden en risico’s voor ettelijke miljoenen liepen, maar de bedrijfsactiviteiten toch gewoon vanuit een maatschap, vennootschap onder firma of een eenmanszaak exploiteerden.

En alhoewel het me vaak is gelukt deze ondernemers toch nog een zachte landing te geven, hadden zij zichzelf een hoop ellende kunnen besparen door tijdig een structuurwijziging te laten plaatsvinden. Die ook vervolgens goed werd uitgevoerd.

Hoe dan ook het lijkt me altijd wenselijk om de risico’s die je loopt met je bedrijf goed in kaart te hebben en het geeft veel rust wanneer je weet dat terwijl jij je organisatie bouwt zodat er een vangnet is dat je zelf zo goed mogelijk beschermd tegen ongewenste risico’s.

Vaak zijn de risico’s snel in kaart gebracht en vallen de kosten mee. Voorkomen is beter als…

Zo kan je met meer vertrouwen ondernemen. Mocht je hier meer over willen weten dan ben ik hier graag beschikbaar.

Klaar voor je revaluatie? Op je prosperiteit!Commentaar is uitgeschakeld.