Visit Us On Linkedin

Onderneem actie en win een gratis QUICKSCAN sessie >


Verkoopklaar en verkoopbaar

De focus van mijn werkzaamheden richten zich op ondernemers uit het MKB, die een onderneming hebben die net net lekker opereert. Zeg een 6- als je een rapportcijfers zou willen geven. Een dergelijke organisatie is moeilijk te vermarkten, zeker als er bijvoorbeeld nog een hoge mate van afhankelijkheid van de eigenaar is of veel waarde “vastzit” in stenen.

De komende periode ga ik regelmatig over dit thema schrijven. Maar om te beginnen kort een uitleg van mijn definities:

Verkoopbaar: Mate waarin het mogelijk is om een onderneming – tegen de gewenste waarde – te verkopen.

Verkoopklaar: Mate waarin een organisatie klaar is om binnen een gegeven tijdspad verkocht te kunnen gaan worden.

Ook al is er helemaal niet het doel of de wens om op korte termijn tot verkoop van je onderneming over te gaan. Het is verstandig om een scenario te schetsen waarbij dit – al dan niet door externe omstandigheden – toch ineeens zou moeten en wat dit zou betekenen voor de waarde. Want de mate van verkoopbaar en verkoopklaar zegt ook iets over de kracht van je organisatie, de afhankelijkheid en het risico van enkele key spelers en bijvoorbeeld de financiële situatie.

 Commentaar is uitgeschakeld.